7 มิถุนายน 2562 ชวนปลูกต้นไม้ 1 แสนต้นเพิ่มสีเขียวลดมลพิษ

ที่มา: https://www.naewna.com/local/418358

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต่างๆ ทั้งเพิ่มสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่าและปลูกต้นไม้ รวมถึงรณรงค์ภาคเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เมือง โดยตั้งแต่ปี 2560 ปลูกต้นไม้เพิ่มได้ 6,000 ต้น ปี 2561 ปลูกได้ 10,000 กว่าต้นในปี 2562 นี้ กำหนดเป้าหมายในการปลูกไม้ยืนต้นให้ได้ 100,000 ต้น ขณะนี้ปลูกไปได้แล้วประมาณ 30,000 ต้น ในสวนสาธารณะต่างๆ นอกจากนี้ได้สำรวจที่รกร้างซึ่งเป็นที่ดินของกรุงเทพมหานคร 4,000 กว่าไร่ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ พร้อมให้หน่วยงานรับผิดชอบเร่งปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ให้เป็นระเบียบและทยอยปลูกต้นไม้ โดยโครงการปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น ได้รับการสนับสนุนต้นไม้จากกรมป่าไม้ และขอความร่วมมือภาคเอกชนร่วมสนับสนุน เช่นเครือเซ็นทรัลที่จะร่วมสนับสนุนต้นไม้ 10,000 ต้น สำหรับต้นไม้ที่ปลูกจะเป็นไม้ยืนต้น 8 ชนิด ซึ่งนักวิชาการและกรมป่าไม้แนะนำว่าต้นไม้อะไรเหมาะสมที่จะปลูกสถานที่ไหน เช่น ต้นไทรเกาหลีปลูกแนวรั้วสวนสาธารณะติดริมถนนที่มีรถวิ่งสัญจรไปมา จะช่วยดูดซับควันพิษที่ปล่อยออกมาจากรถได้ ทั้งนี้ ต้นไม้ที่ปลูกในโครงการ 100,000 ต้น จะมีลำดับเลขกำกับ โดยเริ่มปลูกเดือนพฤษภาคม 2562 จะครบในเดือนพฤษภาคม 2563 “ขอเชิญชวนคนกรุงเทพฯ ช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพฯ ด้วยการปลูกต้นไม้ในบ้าน เพื่อเพิ่มก๊าซออกซิเจน หากไม่มีที่ปลูกแต่ต้องการสนับสนุนต้นไม้สามารถติดต่อที่สำนักสิ่งแวดล้อมจัดหาสถานที่ปลูกต้นไม้ที่เหมาะสมให้ หรือจะขอรับต้นไม้ไปปลูกที่บ้าน ในพื้นที่ของตนเองก็สามารถขอรับต้นไม้ได้ที่สำนักสิ่งแวดล้อม หรือกรมป่าไม้ นำไปปลูกได้ ทั้งนี้ นอกจากจะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้ว ยังเป็นการร่วมกันป้องกัน แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ สร้างสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ลูกหลานตลอดจนบ้านเมืองของเราให้มีอากาศที่บริสุทธิ์ น่าอยู่ตลอดไป”